Loading

Avukatlar Neden Hibrit Model Yerine Ofiste Çalışmak İstiyor?

ABD’deki şirket avukatlarının çoğunluğu ofislerine tam zamanlı olarak dönmemeyi tercih etsede,  hibrit iş düzenlemelerini kolaylaştıracak yeni teknolojileri etkili bir şekilde benimsemedikleri için neredeyse yarısı iş yerlerine geri döndü.

Bu verilere, sözleşme yönetim şirketi ContractWorks tarafından yaptırılan ve İngiltere merkezli araştırma şirketi Censuswide tarafından yürütülen yeni bir anket ile ulaşıldı.

ABD’de 250 şirket  avukatıyla yapılan ankette, bunların üçte ikisinin (%64) evden çalışmalarına izin verecek politikaları tercih ettiği, ancak birçok şirketin ofise tam zamanlı olarak dönmelerinde ısrarcı olduğunu ortaya koydu.

Ankette, şirket içi avukatların %44’ünün tam zamanlı olarak ofise geri döndüğü ortaya çıktı.

Ocak ayında yapılan bu anketin ön bulgularına LawSites’ ten  erişmek mümkün. Önümüzdeki aylarda ContractWorks ankete dayalı ek veriler ve daha fazla bulgu içeren bir rapor yayınlayacak.

Avukatların Teknolojiye Uyumu Bir Faktör

Ankette, hukuk departmanlarının uzaktan çalışma modellerini benimsemesini engelleyen bir faktörün de yeni teknolojiyi benimsememeleri olduğu sonucuna varıldı.

Anket, pandeminin hukuk departmanlarının teknoloji kullanımında bir yükselişe yol açtığı algısını doğruladı. Kurum içi avukatların yarısından fazlası (%54), COVID’in yeni hukuk teknolojilerinin benimsenmesini en az üç yıl hızlandırdığı konusunda hemfikir.

Ankette, pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana hukuk departmanlarının %39’unun sözleşme yönetim yazılımı kullandığı ve %34’ünün sorun yönetimi uygulamaları kullanmaya başladığını ortaya kondu.

Ankete katılanların yaklaşık yarısı bu teknolojilerin benimsenmesinin günlük işlerini daha keyifli hale getirdiğini, %38’i ise iş-yaşam dengelerini geliştirdiğini söyledi.

Buna rağmen anket, birçok kuruluşun uzaktan çalışmayı etkili bir şekilde mümkün kılmak için gereken araçları henüz benimsemediğini ortaya koydu. Katılımcıların üçte birinden fazlası, sözleşme yönetimi yazılımı ve dava yönetimi yazılımının salgın sonrası yasal operasyonları iyileştirmek için en önemli teknoloji önceliklerinden ikisi olmaya devam ettiğini söyledi.

Hukuk departmanlarını teknolojiyi benimsemekten alıkoyan nedir? Ankete katılanlara göre başlıca engeller kaynak eksikliği (%30), departman bütçe kısıtlamaları (%27) ve teknoloji okuryazarlığı eksikliği (%29) oldu.

Avukatlar İçin Yetenek Önemli Bir Faktör

ContractWorks’ün Londra merkezli genel müdürü Mark Rhodes, hukuk departmanlarının bu bulguları üst düzey yetenekleri çekmek ve elde tutmak için göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

“Şirket içi avukatların çoğu, sadece veya hibrit bir modelin parçası olarak artık evden çalışmak istiyor”  diyor Mark. Evden çalışmak, avukatları daha üretken hale getirirken, aynı zamanda aile ve iş dışı sorumluluklarla başa çıkmak için daha fazla imkan sağlar.

Rhodes, sözleşme yönetimi yazılımı gibi teknolojinin benimsenmesinin, bir kuruluşun hibrit bir çalışma politikası benimseme yeteneğini ve avukatlarının işlerinden günlük zevk alma yeteneğini doğrudan etkilediğini söyledi.

“Çalışma koşullarının doğru teknolojiyle kombinasyonu, daha mutlu bir çalışan kümesine yol açabilecek” dedi. “Bunu doğru yaparsan, en iyi yeteneği çekmek ve en iyi yeteneği korumak daha kolay olur. Ama yanlış yorumlarsanız, en iyi yeteneğinizi kaybetme riskiniz vardır.”

Ayrıca, doğru araçları yerinde bulundurmanın göz korkutucu bir görev olabileceğini, ancak çalışanların deneyimlerini zenginleştirmek için büyük bir potansiyel sunduğunu söyledi.

Hukuk departmanlarını çalışanları teknoloji satın alma sürecine dahil etmeye çağırıyor.

“Bu insanları da sizinle birlikte yolculuğa çıkarın, paydaşları dahil edin ve süreci sadece IT veya tedarik ekibi ile dış hizmet alarak yürütmeyin.” dedi.

“Çözmek için soruna odaklanın, seçim ve başarı kriterlerinizin birey deneyimini tehlikeye atan faktörleri içerdiğini unutmayın.”

ContractWorks sözleşme yönetimi, sanal anlaşma odaları ve elektronik imzalar için ürünler üreten ve Ocak ayında şirketler ve kurumsal hukuk departmanları için kurumsal iş akışı ürünleri sağlayan Houston şirketi Onit tarafından satın alınan Bir Santa Barbara, Calif kuruluşudur.

Bob Ambrogi

Bob bir avukat, deneyimli bir hukuk gazetecisi ve ödüllü blog yazarı ve podcaster.  Kariyerinin başlarında, Ulusal Hukuk Dergisi de dahil olmak üzere birçok hukuk yayınının genel yayın yönetmenliğini ve ALM’nin  yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Orjinal metne ulaşmak için tıklayınız.